Az szja 1+1%-os felajánlásáról - függetlenül attól, hogy a 2019-es személyijövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be - a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

Ha a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikusan nyújthatja be:

  • az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy
  • az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 19EGYSZA nyomtatvány kitöltésével. 

Papír alapon postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

  • a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
  • az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
  • a 19EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
  • ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2020. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).

Mire használhatják fel a civil szervezetek a kapott 1%-ot?

  • Közcélú tevékenységre (szervezet létesítő okiratában alaptevékenységként meghatározott)
  • Működésre (együttes összege a felhasznált összeg 25%-a, de legfeljebb 25 millió Ft lehet). Működési költségként az 1%-os törvényben megadottak (1996. évi CXXVI. tv. 7§ 10-es cikkely) vehetők figyelembe.
  • Tartalékolhatja is a szervezet a kapott 1%-ot, az átutalást követő második év december 31-éig.

További kérdések esetén forduljanak hozzánk bizalommal a cic@szazadveg.hu email címen.