Határidő

A beszámolókat 2022. május 31-ig kell közzétenni, azaz beküldeni az Országos Bírósági Hivatalhoz, illetve amennyiben a szervezet rendelkezik saját honlappal, ott is szükséges feltüntetni. Ha nincs honlapja a szervezetnek, akkor a nyilvánosságot az alapszabály/alapító okirat szerint szükséges biztosítani.

A közzétételi határidő előtti feladatok

 • A szervezet legfőbb döntéshozó szerve ülésezik és elfogadja a beszámolót;
 • Könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálat lebonyolítása;
 • Ha van a szervezetnél felügyelő bizottság, ő is véleményezi elfogadás előtt a beszámolót;
 • Minden adminisztratív feladatnak meg kell történnie a szervezet saját alapszabályának megfelelően (határidők betartása, napirendi pontok meghirdetése stb.);
 • Nyomtatványok kitöltése, kiegészítő melléklet elkészítése, az elfogadott beszámoló beadása.

Nyomtatványok, kitöltésük

 • Kötelező az OBH honlapján elérhető nyomtatványokat (PK-741, PK-742) használni, melyet ide kattintva érhetnek el;
 • VÁLTOZÁS az eddigi évekhez képest, hogy a Kiegészítő mellékletet önállóan kell elkészíteni, nincs hozzá formanyomtatvány. A kiegészítő mellékletnek tartalmaznia kell a beszámolóban bemutatott adatok bővebb kifejtését (konkrét tevékenységek leírása költségekkel együtt), és a szervezet szakmai tevékenységének leírását, különösen a kapott támogatások bemutatását;
 • Társasági adó bevallása: a bevallási kötelezettségnek eleget lehet tenni a TAO-NY nyomtatvány kitöltésével és beküldésével;
 • ADÓ 1% felhasználásáról is szükséges beszámolni a 20KOZ nyomtatványon. Szükséges egy számszaki beszámoló és egy részletes leírás, a költések kifejtésével. Ezt is kötelező a honlapon közzétenni.

Beküldés módja

 • Elektronikusan, ügyfélkapun keresztül (ÁNYK) szükséges beküldeni a beszámolóját azon szervezeteknek, akikre külön jogszabály vonatkozik, különös tekintettel a közhasznú jogállású szervezetekre!
 • Mindenki más választhat, hogy elektronikusan, vagy postai úton (postacím: 1363 Pf.: 24. ajánlott küldeményként) nyújtja-e be beszámolóját.

Egyéb információk

Ha a beadott beszámolóban hibát fedezünk fel, a számviteli szabályok szerint kell javítani a beszámolót.

Az éves beszámolóval kapcsolatban további információkat az OBH oldalán olvashatnak.