Miért ellenőriz e területen az ÁSZ?

Az ÁSZ törvények alapján ellenőrzi a törvényességet a kijelölt területeken. A közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról szóló 2021. évi XLIX. törvény új feladatként határozta meg az ÁSZ számára, hogy értékelje a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek jogszabály által meghatározott körét. 

A törvény indoklása az alábbiakat tartalmazza: "Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy az Európai Bíróság ítéletében megerősítette, hogy egyes civil szervezetek az általuk követett célokra és a rendelkezésre álló eszközökre tekintettel jelentős befolyást gyakorolhatnak a közéletre és a nyilvános vitára, figyelemmel továbbá az ilyen szervezeteknek nyújtott támogatások átláthatóságával kapcsolatos alkotmányos és nemzetközi elvárásokra a következő törvényt alkotja". A törvény kijelöli az ellenőrizendő civil szervezetek körét is, amely a Magyar Államkincstár és a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa alapján konkretizálódik.

Az ÁSZ honlapján közétette a szervezetek ellenőrzésével kapcsolatos információkat, ezekről bővebb tájékoztatást a „Mindent a civil szervezetek ellenőrzéséről” című cikkükben olvashatnak.

Továbbá annak érdekében, hogy a szervezetek minél magasabb színvonalon legyenek képesek a jogszabályi előírás szerinti működésre az ÁSZ önteszteket is kidolgozott, ezzel kapcsolatos cikküket pedig az ALÁBBI LINKRE kattintva érhetik el.