A legfontosabb változás, hogy az Alapkezelő által új, egyszerűsített elszámolási rendszer került bevezetésre, amelyre a NEA 2022. évi forrásai terhére biztosított normatív és egyszerűsített támogatások, azaz az alábbi kategóriák esetében van lehetőség:

  • NEAN-KP-1-2022 és a NEAG-KP-1-2022 kategóriák, valamint
  • a NEAO-KP-1-2022 kategória esetén a NEAr. 14/B. § (1b) bekezdése alapján annak a civil szervezetnek a támogatása, amely nem a Civil tv. 56. § (1) bekezdés b)–g), i) és j) pontjára vonatkozó támogatási igény alapján, hanem a benyújtott támogatási igényében a legfeljebb százötvenezer forint összegű egyszerűsített támogatás iránti igényét jelezve részesült támogatásban.

Az egyszerűsített beszámoló benyújtására vonatkozó speciális szabályokat az Útmutató 5. pontja tartalmazza.

A Kedvezményezetteknek az egyszerűsített beszámoló részeként – az Útmutató 3. fejezetében előírt szakmai beszámoló (és annak mellékletei) benyújtása helyett – nyilatkozatot szükséges tenniük a támogatásnak a támogatási cél szerinti, jogszerű és a támogatói okiratban meghatározottak szerinti felhasználásáról.

A Kedvezményezetteknek az egyszerűsített beszámoló részeként – az Útmutató 4. fejezetében előírt pénzügyi elszámolás benyújtása helyett – kizárólag a számlaösszesítő eredeti, cégszerűen aláírt példányát kell postai úton megküldeni, valamint az aláírt számlaösszesítőt fel kell tölteni a NIR-be. 

Az új, egyszerűsített elszámolási rendszerben a számlaösszesítőn a NIR által automatikusan benyújtandónak kijelölt bizonylatok beküldése nem szükséges!

További információért a NEA Elszámolások Ügyfélszolgálatához lehet fordulni az alábbi elérhetőségeken:

telefon: +36 1 795 7999

hétfőn délután 14-től 16 óráig,

szerdán délelőtt  9-től 11 óráig

E-mail: nea.elszamolasok@bgazrt.hu

A beszámolókkal kapcsolatos bővebb információ a BGA honlapján olvasható.