Határidő

A beszámolókat 2023. május 31-ig kell közzétenni, azaz beküldeni az Országos Bírósági Hivatalhoz, illetve amennyiben a szervezet rendelkezik saját honlappal, ott is szükséges feltüntetni. Ha nincs honlapja a szervezetnek, akkor a nyilvánosságot az alapszabály/alapító okirat szerint szükséges biztosítani.

A közzétételi határidő előtti feladatok

·         A szervezet legfőbb döntéshozó szerve ülésezik és elfogadja a beszámolót;

·         Könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálat lebonyolítása;

·         Ha van a szervezetnél felügyelő bizottság, ő is véleményezi elfogadás előtt a beszámolót;

·         Minden adminisztratív feladatnak meg kell történnie a szervezet saját alapszabályának megfelelően (határidők betartása, napirendi pontok meghirdetése stb.);

·         Nyomtatványok kitöltése, kiegészítő melléklet elkészítése, beszámoló elfogadása (kiemelten fontos a szervezet képviselőjének és könyvelőjének együttműködése pl. közhasznú jogállás feltételeinek való megfelelés / nem megfelelés, vagy a szervezet által kapott adományok megfelelő soron való szerepeltetése), az elfogadott beszámoló beadása. Az elkészített, elfogadott beszámolóból legalább egy eredeti példányt alá kell írnia a képviseletre jogosult személynek, illetve azt – bélyegzőhasználat esetén – a szervezet bélyegzőlenyomatával is el kell látni. Fontos, hogy ez valamennyi civil szervezet számára kötelező, azoknak is, amelyek elektronikus úton tesznek eleget a beszámoló letétbe helyezésének, közzétételének. Ezt az aláírt és hiteles dokumentumot meg kell őrizni a szervezet székhelyén, illetve az iratőrzés helyén.

Nyomtatványok, kitöltésük

·         Kötelező az OBH honlapján elérhető nyomtatványokat (PK-841, PK-842, PK-843) használni, melyet ide kattintva érhetnek el;

·         A Kiegészítő mellékletet önállóan kell elkészíteni, nincs hozzá formanyomtatvány. A kiegészítő mellékletnek tartalmaznia kell a beszámolóban bemutatott adatok bővebb kifejtését (konkrét tevékenységek leírása költségekkel együtt), és a szervezet szakmai tevékenységének leírását, különösen a kapott támogatások bemutatását;

·         Társasági adó bevallása: a bevallási kötelezettségnek eleget lehet tenni a TAO-NY nyomtatvány kitöltésével és beküldésével;

·         ADÓ 1% felhasználásáról is szükséges beszámolni a 21KOZ nyomtatványon. Szükséges egy számszaki beszámoló és egy részletes leírás, a költések kifejtésével. Ezt is kötelező a honlapon közzétenni.

Beküldés módja

·         Elektronikusan, ügyfélkapun keresztül (ÁNYK) szükséges beküldeni a beszámolóját azon szervezeteknek, akikre külön jogszabály vonatkozik, különös tekintettel a közhasznú jogállású szervezetekre!

·         Mindenki más választhat, hogy elektronikusan, vagy postai úton (postacím: 1363 Pf.: 24. ajánlott küldeményként) nyújtja-e be beszámolóját.

Egyéb információk, kötelezettségek

Ha a beadott beszámolóban hibát fedezünk fel, a számviteli szabályok szerint kell javítani a beszámolót.

Az éves beszámolóval kapcsolatban további információkat az OBH oldalán olvashatnak. 

Közeledik továbbá a civil és egyéb nonprofit szervezeteknek a Központi Statisztikai Hivatal felé beküldendő – 2022. évi – adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének határideje is! Az OSAP 1156-os számú „Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről” című adatgyűjtés valamennyi civil és nonprofit szervezet számára kötelező. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének határideje: 2023. június 12.