Kevesen tudják, hogy Budapest Főváros Levéltára (BFL) nem csak a főváros igazgatása során keletkezett iratokat őrzi, hanem a családi múlt, illetve a civil szervezetek emlékeit is gyűjti.

A több generáción keresztül megőrzött dokumentumok nem csak a családtagok számára lehetnek értékesek, de sokszor egy adott korszak mindennapjairól szinte csak ezek a források tudósítanak. A civil szervezetek és egyesületek működése, de akár léte is könnyen feledésbe merülhet, ha a tevékenységük során keletkezett iratok az enyészeté lesznek. Sokan törekszenek arra, hogy megfelelő körülmények között őrizzék meg az iratokat, csak nem tudják, kihez fordulhatnak tanácsért.

A Levéltár jelen felhívásával  szeretne segítséget nyújtani mindazoknak, akiknek ilyen jellegű irathagyaték van a birtokában.

A CivilArchiv Projekt a BFL munkatársai által 2017-ben létrehozott komplex, közgyűjteményi stratégia, amely a fővároshoz köthető magánszemélyekhez, családokhoz, illetve civil szervezetekhez kapcsolódó, maradandó értékű iratok levéltári gyűjtését, feltárását és megőrzését hivatott széles társadalmi körben népszerűsíteni.

Gyűjtik és megőrzik az egykori és mai budapesti, illetve a fővároshoz köthető családok és magánszemélyek életére, mindennapjaira vonatkozó iratokat, dokumentumokat (levelek, naplók, fényképek, hivatalos iratok, feljegyzések, emlékiratok, visszaemlékezések, részleges vagy teljes irathagyatékok).

dr. Lukács Anikó főlevéltáros                         

lukacsa@bparchiv.hu                                                            

06-1-298-7598; 06-30-292-8823

dr. Nagy Ágnes főlevéltáros

nagyagnes@bparchiv.hu

06-1-298-7642

Egyúttal gyűjtik és megőrzik a fővárosi, illetve a fővároshoz köthető egyesületek, alapítványok, társulások, körök és klubok iratait, dokumentumait is (alapiratok, elnökségi, testületi és tagsággal kapcsolatos iratok, jelentések és összefoglalók, projekt- és pályázati anyagok, levelezés, nyomtatványok, visszaemlékezések, audio-, videó- és fénykép-felvételek, elektronikus iratok stb.)!

Györgyi Csaba főlevéltáros

gyorgyics@bparchiv.hu

0630-416-5212

Előfordulhat az is, hogy magánszemélyek, illetve családok birtokában iparosok, ipartestületek, családi cégek, sőt kisebb-nagyobb fővárosi vállalatok különféle iratai is fennmaradtak. Ezeket is rájuk bízhatjuk, gondosan megőrzik őket!

dr. Somorjai Szabolcs főlevéltáros

somorjaisz@bparchiv.hu

06-1-298-7670

A felajánlásokat szükség esetén, a helyszínen is megtekintik, így fordulhatunk hozzájuk bizalommal!

Bővebben...