Jogszabályok

A civil szervezetekre vonatkozó hatályos jogszabályok 

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Civil törvény vagy ECTV)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139791.361245 

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról (CNYTV)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139831.348572 

2016. évi CLXXIX. törvény a civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról és gyorsításáról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199413.331994 

11/2012. (II. 29.) KIM rendelet a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=146590 

350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142946 

5/2012. (II. 16.) KIM rendelet a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143944 

479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600479.kor 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (PTK)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096

2016. évi LXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600077.TV&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=94916

A 2000. évi C. törvény a számvitelről
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000100.TV

1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600126.tv

9/2008. (IV. 10.) PM–SZMM együttes rendelet a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített kedvezményezetteknek átutalt összeg felhasználásáról szóló közlemény formai és tartalmi követelményeiről
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=116679 

2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202105.377429

2017. évi LXXVI. törvény a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?dbnum=1&docid=A1700076.TV 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
https://www.naih.hu/files/GDPR_TXT_HU.pdf

További hasznos linkek

Civil Információs Portál:
http://civil.info.hu

Jogi információk:
https://birosag.hu/civil-eljarasok

Közfoglalkoztatás:
https://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/, www.munka.hu 

Adományozás:
www.niok.hu, www.adjukossze.hu, www.jougyekert.hu

Önkéntesség:
http://onkentes.gov.hu, www.onkentes.hu, http://www.civil.info.hu/web/guest/onkentesseg

Iskolai Közösségi Szolgálat:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/iskolai_kozossegi_szolgalat/jogszabalyok 

Pályázatok:
http://civil.info.hu/web/nea, http://pafi.hu/, www.palyazat.gov.hu, www.palyazatokmagyarul.eu, www.palyazatok.org, https://www.visegradfund.org/ 

GDPR:
http://www.naih.hu/ 

Egyéb praktikus információk:
www.nonprofit.hu/tudastar 

Süti beállítások